Tiiviysmittaus on ainetta rikkomaton mittaus menetelmä, jolla selvitetään rakennuksen vaipan ilmanvuotoluku (n50-luku). Standarti SFS-EN 13829 mukaan suoritetussa mittauksessa luodaan rakennukseen 50 Pa paine-ero. Mittaus pyritään suorittamaan sekä yli- että alipaineella. Ennen mittausta ikkunat, ulko-ovet, viemärit, ilmanvaihtokoneen tulo- ja poistoilmakanavat,  korvausilmaventtiilit,  tulisijat ja hormit. yms. tiivistetään ja suljetaan. Mittaus suoritetaan sitä varten tehdyllä laitteistolla Minneapolis Blowerdoor. Ilmanvuotoluvun mittauksesta toimitetaan aina kirjallinen raportti.

 

 

Ilmanvuotoluku, q50 [m3/(h m2]
Ilmanvuotoluvulla q50 kuvataan rakennusvaipan keskimääräistä vuotoilmavirtaa tunnissa 50 Pa paine-erolla kokonaissisämittojen mukaan laskettua rakennusvaipan pinta-alaa kohden (m3/(h m2)). Rakennusvaipan pinta-alaan lasketaan ulkoseinät aukotuksineen sekä ylä- ja alapohja.

 

Suomen Rakennusmääräyskokoelman osassa D3 2012 kohdassa 2.5.8 sanotaan:
Kosteusteknisen turvallisuuden, hyvän sisäilmaston ja energiatehokkuuden kannalta tulisi rakennusvaipan ilmanvuotoluvun q50 olla enintään 1(m2/(h m2)).

 

 

Ilmatiiviysmittauksen aikana suoritetulla lämpökuvauksella voidaan paikantaa ilman vuoto kohdat. Tämän vuoksi tiiviysmittaus oli syytä suorittaa rakentamisen siinä vaiheessa jossa vaipan tiiviyden korjaukset olisi mahdollista vielä suorittaa.

 

Mittaajallamme on VTT:n myöntämä rakennusten tiiviys mittaajan henkilösertifikaatti VTT-C-5734-25-10.

 

Lämpökuvaus on nopea ja helppo tapa selvittää ja löytää ilmavuodot, eristeviat, koolaukset, lattialämmityskaapelonnit ja putkistot.

 

Lämpökuvaajallamme on VTT:n myötämä rakennusten lämpökuvaajan henkilösertifikaatti VTT-C-6492-25-11© Copyright Laatusaneeraus ja -rakennus Pasma | Kotisivut: Hari-WebDesign